"Prof. Dr.Hayreddin Karaman" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 21
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
İmam Hatip'lerin Sorumluluğu - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Kurulduğu 1951 yılından bu yana gerek müfredatı, gerek öğrencileri ve mezunlarıyla Türkiye’nin en önemli yapı taşlarından biri olan İmam Hatip okulları hep gündemde oldu.. Geçirdiği pek çok badirelere ve siyasi tartışmaların odağında kalmasına rağmen bugün eğitim ve öğretim hayatımızda son derece hayati bir fonksiyon icra ettiler. .....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 010
"Bir Varmış Bir Yokmuş" - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof. Dr. Hayreddin Karaman, son devre damgasını vuran ilim ve dâvâ adamlarımızdan... İmam Hatip neslinin ilk neferlerinden… Binlerce İmam Hatip ve İlahiyat öğrencisinin, yüzlerce ilim adamımızın hocası… İslam Hukuku denilince ilk akla gelen otoritelerden biri. Daha öz ifadeyle o, gönülden inandığı davasına her şeyini adamış samimi bir al.....
2008 - Haziran, Sayı: 268, Sayfa: 042
Birlik ve Kardeşlik İmandan, Tefrika Şeytandandır - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof. Dr. Hayreddin Karaman ile Şii-Sünni ihtilafı üzerine... Irak ve Lübnan'daki son dönemdeki gelişmelerden hareketle İslam dünyasında şii-sünni ihtilafının günden güne derinleştiği ifade ediliyor. Irak'ta olduğu gibi karşılıklı akıl almaz şiddet eylemlerinin yanı sıra zaman zaman her iki tarafın politik-dini .....
2006 - Ekim, Sayı: 248, Sayfa: 056
“AB’ye Huzur İçinde ‘Evet’ Denemez” - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN ile... Avrupa Birliği “bir ekonomik topluluk/işbirliği” mâhiyetinde iken ben de, birçok başka fıkıhçılar gibi bu topluluğa girmenin câiz ve faydalı olacağı şeklindeki kanaatimi, önce Altınoluk’a –bir soru üzerine- açıklamıştım; çünkü bazı koruyucu şartlar ileri sürmekle ber.....
2005 - Kasim, Sayı: 237, Sayfa: 010
“Hududullah İslâm ile Ötekileri Birbirinden Ayıran Sınırdır” - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof. Dr. Hayreddin Karaman ile "Hududullah" Kavramı üzerine... Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala hazretleri ve tabii ki O’nun bildirmesine ve vahyine, öğretmesine dayanarak bizim yegane önderimiz Resullah s.a.v. Hududullah’tan bahsediyorlar. Kur’an-ı Kerim’de geçen R.....
2005 - Ocak, Sayı: 227, Sayfa: 006
5 Ciltlik Kur'an Yolu - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof Dr. Hayreddin Karaman Heyetçe Yapılan Meal ve Tefsir Çalışmalarını Anlatıyor:Bizim hedef kitlemiz din üzerinde araştırma yapan ilim adamları değildir. Biz bu tefsiri, Kur'an'ı doğru anlamak ve hayatında rehber edinmek isteyen, yeterli kültür seviyesindeki insanımız için hazırladık.Benim içinde bulund.....
2002 - Nisan, Sayı: 194, Sayfa: 010
Bir Üst Danışma Kuruluna İhtiyaç Var - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Prof Dr. Hayreddin Karaman'ın Görüşleri...  1. İslami hizmet ifadesinden bizim anladığımız "İslam'ı yaşamak ve yaşatmak için gerekeni yapmaktır." İslam'ı yaşamak "inanmak, bilmek ve inanılan, bilinen İslam'ı, hayatın düsturu, rehberi, davranış kuralları veya bunların dayandığı temel" edinmektir. Bu manada hizmet.....
1997 - Temmuz, Sayı: 137, Sayfa: 005
Genetik Kopyalama - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Allah'a, dine, madde ötesine inanmayan veya inancı gevsek olanlar devamlı bir bekleyiş içinde oluyorlar ve Auguste comte'un yıllarca önce ileri sürdüğü kehanetinin; yani dinin yerini bilimin alacağı günün gelmesini bekliyorlar. İlim adamları bir buluş yaptıklarında veya bilim ile teknoloji elele vererek insanin aya ayak basması gibi bir ol.....
1997 - Mayis, Sayı: 135, Sayfa: 044
İslâmın Doğru Öğrenilmesi - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
1. "Türkiye'de ve dünyada çok farklı İslâm anlayışları vardır" cümlesini / kaziyyesini kabul veya reddetmeden önce biraz açmak gerekiyor. İslâm île ilgili anlayış ya İslâm çerçevesi içinde kalır, "hatalı veya isabetli, hak veya sapmış" diyerek İslâm çerçevesi içinde yer verilebilir, yahut da verilemez, yani İslâm'ın dışına taşar, ga.....
1997 - Mart, Sayı: 133, Sayfa: 007
Medine'de Ramazan - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
Mekke'de hissedilen tecelli vahdet, celal Medinetü'n-Nebî'de her şeye sinmiş cemal Yeşil kubbe altında ramazan başka güzel Bu güzelliği tasvir edemez hiçbir misal Olmasaydın kainat olmayacaktı bildik Kalkıp alırsın diye selam vermeye geldik Sayısız selat, selam Hak'tan, bizden, melekten Lutfeyledin .....
1997 - Mart, Sayı: 133, Sayfa: 015
Farklılaşma, Parçalanma ve Uzlaşma Üzerine - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
1.a) Toplumumuzda farklı dinlere mensup gruplar arasında gittikçe derinleşen ve eskiden olana nispetle -bu bakımdan- farklı bir değişme görülmüyor. Bir dinin içindeki mezheblere mensup gruplar içinden de yalnızca Sünniler ile şîiler (aleviler) arasında nispeten dozunu arttıran bir farklılaşma şuurundan söz edilebilir. Nisbeten derinleşen ve geni.....
1996 - Nisan, Sayı: 122, Sayfa: 010
Diyanet, Dini Hürriyet, Baskı ve Hoşgörü Üzerine - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
1. İslâmda teorik olarak ve ilk uygulama çağında din eğitim ve öğretimi ile dînî hizmetlerde rehberlik belli insanların görevi olmamış, bunun için devlet tarafından maaşlı personel istihdam edilmemiş, bu hizmetlerden bütün ümmet sorumlu tutulmuş, ilmi ve eğitimi uygun olanlar ümmet adına ve Allah rızası için bu hizmetleri yürütmüşlerdir. Eğitim,.....
1992 - Nisan, Sayı: 074, Sayfa: 017
Şemâil - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
(Allah Rasûlü'nün manzûm resmi...Salât O'na, selâm O'na) Ne uzun ne kısa kararında boySoyu İbrâhim'den ne asil bir soy!Saçları hoş, siyah, dalgalı bir koyKemâlini giydir beni benden soy Âlemlere rahmet cemâlin gösterBu kul varlığından soyunmak ister Ay, güneşten güzel söbüc.....
1992 - Mart, Sayı: 073, Sayfa: 025
İslâm İnsanını Kim Yetiştirecek? - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
İslâm Medeniyeti Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye'de din eğitimi ve öğretimi" konulu ilmi programın son değerlendirme konuşmasını Doç. Dr. Hayreddin Karaman yaptı. Muhterem Karaman Hoca'nın geniş konuşmasından bazı notları, kapak konumuz çerçevesinde buraya almayı zaruri bulduk. Aşağıda Karaman Hoca'nın din eğitimine ilişkin genel değer.....
1991 - Aralik, Sayı: 070, Sayfa: 009
İlmihal Geleneği - Prof. Dr. Hayreddin Karaman
İlmihal "hal ve durum bilgisi" demektir. Tamlamanın lügat manası budur. "Her bir Müslümana gerekli olan bilgiler bütününe" ilmihal denmesi İslam'da, yükümlülük ile kişinin durumu ve dolayısıyla bu duruma uyan bilgi arasında sıkı bir ilişkinin, bağlantının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Belli bir yaşa kadar çocuk, hiçbir dini bi.....
1991 - Agustos, Sayı: 066, Sayfa: 010
1 2 Sonraki Sayfa >