"Doç. Dr.Fahreddin Yıldız" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 97
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Özveri ve Dayanışma Ruhu - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Hayat yolculuğu zorluklarla doludur.1 İnsan bu yolda ilerledikçe zorlukların şeklide değişir. Ama insan, sorumluluk yükünü Rabb'ine ulaşıncaya kadar çeşitli zahmetlere katlanarak taşır. Çünkü Allah, insana zorluklara katlanma, hayat şartlarıyla mücadele etme, çalışıp çabalayarak önündeki engelleri aşma kabiliyeti vermiştir. Öyle.....
2001 - Eylul, Sayı: 187, Sayfa: 014
Muhammed (a.s.) Allah'ın Elçisidir - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"(Ey Muhammed,) Biz seni bütün insanlığa bir müjdeci ve uyarıcı olman için gönderdik; fakat insanların çoğu bunu anlamazlar." (Sebe 34/28) Allah, insanı yaratıp başıboş bırakmamış1, akıl ve iradenin yanı sıra ona vahiy ile de yol göstermiştir.2 O, insanlar arasından seçtiği elçiler vasıtasıyla mesajını i.....
2001 - Haziran, Sayı: 184, Sayfa: 006
Kurtuluş Mücadelesi - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"...Allah, bir topluma bahşettiği nimeti ve esenliği, o toplum kendi gidişini değiştirmedikçe asla değiştirmez..." (Enfal 8/53) İnsan, doğuştan getirdiği vasıfları ve içinde yaşadığı çevreyi en iyi şekilde kullanabilme yeteneği ile donatılmış üstün bir varlıktır.1 Bu yüzden Kuran, insanı iyi işler yapmaya sevk eder......
2001 - Mayis, Sayı: 183, Sayfa: 021
Vahiy Diliyle Allah - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"...İşte Rabb'iniz Allah budur; hükümranlık Onundur, Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen hakikati nasıl göz ardı edersiniz?" (Zümer 39/16) Kuran'ın temel hedeflerinden biri de, insanlara Rab'lerini tanıtmaktır.1 Çünkü Allah'ı tanıyıp Ona yakın olan kimse, bu yakınlığı sebebiyle hem dünyada hem de ahirette mutlu olur. .....
2001 - Nisan, Sayı: 182, Sayfa: 036
Kalbe Sokulan Nifak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Allah da, Kendisiyle karşılaşacakları Güne kadar içlerinde taşıyacakları bir nifak sokar onların kalplerine... (Tevbe 9/77) Kuran'ın temel hedefi, insanlara yol gösterip onların kamil birer şahsiyet haline gelmelerini sağlamaktır.1 Bunun için Kuran, bir defada değil, toplumsal gelişmeleri takip ederek bölüm bölüm .....
2001 - Mart, Sayı: 181, Sayfa: 012
Hep O'nun Yolunda Olamak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"Dâvâmız uğrunda üstün gayret gösterenleri, Bize varan yollara mutlaka yöneltiriz..." (Ankebut 29/69) Allah, insanı yaratmış ve ona hayat nimetini bahşetmiştir.1 O, seçtiği elçiler aracılığı ile de yarattığı insanla da konuşmuştur.2 Vahiy, Allah'ın sözlü bildirisidir ve onun hükümleri mutlak doğrudur.3.....
2001 - Subat, Sayı: 180, Sayfa: 011
Helâl Kazanç ve Önemi - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"Ey insanlar! Yeryüzünde meşru ve iyi ne varsa ondan nasibinizi alın..."  (Bakara 2/168) İnsanların yeteneklerine göre çalışıp kazanmaları, kazandıklarından da belli ölçüde harcama yapmaları hem tabii bir ihtiyaç hem de meşru bir haktır. Ancak toplumda gerekli iş bölümünü ve birliği sağlayacak, hayatın haksızlık ve suiistimall.....
2001 - Ocak, Sayı: 179, Sayfa: 019
Allah Yolunda İnfak - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"Sana Allah yolunda neyi sarf edeceklerini sorarlar. De ki : O'nun için ayırabileceğiniz her şeyi..." (Bakara 2/219) Kuran'ın, İslam'a özgü bir dünya görüşü ve medeniyeti oluşturmak için kullandığı anahtar kavramlardan biri de sebilullahtır.1 Bu terkip, Allah'ın yolu anlamına gelir ve İslam öğretilerinin tümünü ifade etmek i.....
2000 - Aralik, Sayı: 178, Sayfa: 015
İnsanın Aldanışı - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"Ey insan! Nedir seni lütuf sahibi Rabb'ine karşı aldatan?" (İnfitar 82/6) Her şeyi yaratan ve hayatı bahşeden Allah'tır.1 Hayat, bizatihi Allah'ın armağanı ve her türlü nimetin potansiyel kaynağıdır. Varlık, Allah'ın insana en büyük lütfudur. Her varlık mevcudiyetini Allah'tan alır; her şey Allah'ın yaratmasıyla meydana geli.....
2000 - Kasim, Sayı: 177, Sayfa: 010
Duanız Olmasa - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Her şeyi Allah yarattığından bütün yaratıklarda O'na doğru bir yöneliş vardır.1 Yaratılmış varlıkların en üstünü ve değerlisi de insandır.2 Allah insanı yaratıp onu kendi varlığından haberdar etmiştir. bu da insanın özü itibari ile Allah'ı tanıma ve O'na inanma yeteneği ile donatıldığını gösterir.3 Ayrıca K.....
2000 - Ekim, Sayı: 176, Sayfa: 017
Dine Davet ve Hizmet - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"Bu Kuran, bütün insanlığa bir mesajdır. Öyleyse sağduyu sahipleri artık onunla uyarı bulsunlar ve Allah'ın tek ilâh olduğunu bilip bunu akıllarında tutsunlar." (İbrahim 14/52) Kuran'da, İslâmî hayatı gerçekleştirmekle yükümlü kılınan varlık insandır.1 Çünkü o, Allah'ın buyurduğu ve Elçisinin duyurduğu İslami bir hayat.....
2000 - Eylul, Sayı: 175, Sayfa: 016
Ömür Uzar mı? - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"...(Allah'ın) kitab(ın) da öngörülmedikçe hiçbir canlının ömrü uzatılmaz ve hiçbir kimse de onu kısaltamaz..."   (Fâtır 35/11) Son günlerde en çok konuşulan konu bilim oldu. Önce ışık hızı 300 misli aşıldı, hemen ardından da insan haritası çıkarıldı, DNA şifresi çözüldü haberleri gündeme geldi. Özellikle gene.....
2000 - Agustos, Sayı: 174, Sayfa: 043
İnsanın Manevi Yönü - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"De ki: "O, sizi hayata getiren, size kulaklar, gözler ve kalpler bağışlayandır. Yine de ne kadar az şükrediyorsunuz.'" (Mülk 67/23) Kuran, bütün insanlara en doğru yolu gösteren son kutsal kitaptır.1 İnsan da beden, ruh, nefis, akıl ve kalp gibi özelliklere sahip olan bir varlıktır. O, yeryüzündeki varlı.....
2000 - Temmuz, Sayı: 173, Sayfa: 015
Kur'an'ı Anlamaya Yönelik Öncelikler - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
"Biz bu Kuran'ı akılda kolay tutulur kıldık; öyleyse yok mudur ondan ders almak isteyen?" (Kamer 54/40) İslam, Allah'a teslim olmanın adıdır. Ancak, Allah'a teslim olmak Onun her zaman insandan ne istediğini iyi bilmeyi ve anlamayı gerektirir. İşte bu yüzden, daha vahyin inmeye başladığı andan itibaren hayatlarını Kuran'la şekil.....
2000 - Haziran, Sayı: 172, Sayfa: 016
Tevhid ve Ekonomi - Doç. Dr. Fahreddin Yıldız
Ekonomik Hayatın Karakteri ve Sosyal Refah Tedbirleri İslam dünya görüşünün genel adı tevhittir. Bu ilke, İslam'ın hayata bir bütün olarak baktığı mesajını verir. Çünkü İslam, insanın Allah'a olan inancını yitirmemesi ve Ona bağlılığını sürdürmesi için hayatı bu ilkeye göre ayarlar. İnsan kişiliğini oluştururken de, onun ruh.....
2000 - Mayis, Sayı: 171, Sayfa: 038
1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Sayfa >