"Prof. Dr.Ethem Cebecioğlu" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 38
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Nokta-i Süveydâ - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya (ks) göre, nokta-i süveydâ, âdeta bir kelimeye benzer. Bu yönüyle kelimenin mânâsı, (bütün) hakikatlerin toplandığı noktadır. (Nokta-i Hakikat-ı Câmia) .....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 038
Nokta-i Süveyda - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Bundan bir önceki yazımızda ünlü mutasavvıfımız Erzurumlu İbrahim Hakkı (ks) Hazretleri’ne göre Nokta-i Süveydâ konusunu ele almış ve orada Nokta-i Süveydâ’nın kalbdeki yerinin ne olduğunu incelemiştik.1 Bu yazımızda da Kur’ân’ın kalbe indiği ve zikir darbını yaptığımız yer olan Nokta-i Süveydâ’nın yani siyah noktanın Marife.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 046
Nokta-i Süveydâ-4 - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Tasavvufun erken dönem ana kaynaklarına bakıldığında maalesef Nokta-i Süveydâ adı altında geniş bilgi veren müstakil bir bölümün bulunmadığı görülür.1 Fakir, bu çalışmamızda, bulduğumuz bölük pörçük bilgi kırıntılarını bir araya getirip, konuyu enine boyuna tahlîlî bir süzgeçten geçirerek toparlamayı hedefledik. .....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 026
Nokta-i Süveydâ - 3 - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Daha önceki yazılarımızda nokta-i süveydâ’yı anlatırken onun, insanın merkezi olduğunu, orada hiçbir dilin/lisanın bulunmadığını, Kur’an-ı Kerim’in oraya, “ikra”’ya/okumaya1 ihtiyacı olan akıl ötesi bir mâna halinde nüzul ettiğini, orada zaman ve mekanın tükendiğini, ayrıca bir müşâhede mahalli olduğunu ve insanda Allah’a açılan kapın.....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 026
Mustafa Erbil Efendi'nin “Erbilî” Şiiri - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Ankarada uzun yıllar manevî görevli olarak vazife yapan gönül insanı Mustafa Erbil Efendi 1972’de ahirete intikal etmişti. O ilk dersini bizzat Es’ad-ı Erbilî Hazretlerinden (ks.) almıştı. O’nu çok sevdiği için 1936’daki soyadı kanunu çıktığında kendine, ERBİL’i soyadı olarak seçmişti. Mustafa Erbil Efendi 4 Mart 1931’den sonra Yusuf’.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 047
Nokta-i Süveydâ-2 İMAM-I RABBÂNÎ’YE GÖRE NOKTA-İ SEVDÂ - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
İmam-ı Rabbani (ks) de İbn Berrecân’dan nakille daha önce ifade ettiğimiz gibi, biri imana diğeri ilme açılan iki nokta-i süveyda’sından bahseder.1 Bu iki nokta Hallac’ın bahsettiği gibi yücelere, mana alemine açılan kapılardır. Bunlar ölüm ve ötesine, yani ahirete açılır. İmam-ı Rabbânî letâifin fenâ ve terakkisini (mânen .....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 028
Nokta-i Süveydâ-1 - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
İnsana, onun halifeliği anlatılırken, “kainatın merkezidir” derler. Ardından İnsanın merkezi nedir, diye sorulunca da “kalbtir” cevabı verilir. Kalb, kendisine Kur’ân’ın indiği yerdir. (Şuarâ, 26/193) Yani, Allah’ın insanla temasa geçtiği, irtibat kurduğu yerdir. Dolayısıyla kulun da Rabbıyla irtibata geçtiği yerdir. Kur’ân.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 026
Ka'be'de İbrahimî ve İsmailî Temizlik - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Peygamber Efendimiz (sav) temizliği imanla direkt olarak irtibatlandırmış “et-tuhuru şatru’l-iman»1 demiştir. Yani kısaca “temizlik imanın yarısıdır.” Ve bu hadisle imanın yarısı sayılan temizlik iki türde mütalaa edilir. Birincisi, necasetten/gözle görünen maddi pisliklerden temizlenmek, ikincisi ise; hadesten/gözle görülm.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 026
Esad Erbilî Hazretlerinin 'Âteş'i ve Mektupları - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Yazımıza Hazret-i Pîr’in (ks.) mektuplarıyla ilgili bir hâtırayı anlatarak başlamak istiyoruz. Efendim, Birinci Meclis’teki Kayseri Milletvekili/Mebusu Ahmed Remzi Akoğuztürk, ilk dönem mecliste “men-i müskirât” (yani içki yasağı) kanunu çıkarmasıyla büyük hizmetlere vesile olmuş bir zattı. Kendisi Es’ad-ı Erbilî Hazretlerini.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 024
Aşk Kervanları - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Bil ki aşk köprüsü kıldan incedir Kılıçtan keskindir herkes geçemez Kaybetmiş kendini insan nicedir Herşeyi bilir de kendin bilemez Tüterken göklere hasret dumanı Gök iken biçilir ömür harmanı Hiç kimse tutamaz geçen zamanı.....
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 027
“Kalbi Tamamen Rahmetten İbaretmiş” - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Bağrı yanık bir dervişi vardı, Sami Efendimizin (ks.)… Aksaraylıydı, sanırım. Bir gece şeyhinin özlemiyle kavrulurken, boynu bükük, kalbi kırık bir gariplikle elini duaya kaldırdı. “Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi!” dedi. “Sami Efendimin (ks.) bu fakire kalbinin içini göster! Amin” Efe.....
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 028
Kelami Dergâhı Hizmetkârı Kastamonu’lu Ahmed Hasib Yılanlıoğlu (k.s.)-2 Carl Vett Müslüman Oldu mu? - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
E.C. : Ben de onu soracaktım efendim, Bediüzzaman gelir miydi? H.Efendi : Evet, Bediüzzaman da gelirdi. Pir Efendimiz sedire otururdu. Bediüzzaman hürmetinden dolayı kapı dibine diz çökerdi. Sohbet bazen çok ilerlerdi. İlerlediği zaman Bediüzzaman Hazretleri “Efendi Hazretlerini yormayalım!” der, Pir Efendimiz de istirahata çeki.....
2010 - Ağustos, Sayı: 294, Sayfa: 052
Kelami Dergâhı Hizmetkârı Kastamonu’lu Ahmed Hasib Yılanlıoğlu (k.s.) “O, tam bir Ahiret Adamı idi...” - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Ahmed Hasib Efendi Kastamonu Köşker Mahallesi 25 hane nüfusuna kayıtlıdır. Doğum tarihi 1325/1908’dir. Babası Ahmed Said Efendi’dir. Sülalesi Kadiri Meşayıhı silsilesindendir. Ecdadı Abdulfettah-ı Veli bu silsilenin başıdır. Babası Ahmed Said Efendi 58 yaşında vefat edince ibtidai (ilkokul) eğitimine başlar, altı ay orada okur. Ancak bir prob.....
2010 - Temmuz, Sayı: 293, Sayfa: 042
Marifetullah: Kulluk Bilgisi - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Altınoluk: – Tasavvufta gaye Marifetullahtır denir. Nedir Marifetullah? Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu: Marifet; tanımak, aşina olmak ve bilmek demektir. Tasavvuf ıstılahatında Marifetullah, kulun Allah’ı tanıması, O’nun hakkında bilgi sahibi olması anlamına kullanılır. Fakat Allah hakkında bilgi sahibi olma masiva hakkında b.....
2008 - Temmuz, Sayı: 269, Sayfa: 009
Kaldım Nâçâr Allah - Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Varsa da ihsanım, azdır bakmam ihsanıma Suçum çok ya rab! Bakma cürm ü noksanıma Titrerim ben n’olacak diye kitabıma Rahmet umarım mizan günü hesabıma Elim tut kaldır beni, kaldım naçar Allah Kol kanaddan kırık, gir benim kanadıma Rahmeyle ver kitabım sağdan cenahıma Hes.....
2008 - Nisan, Sayı: 266, Sayfa: 042
1 2 3 Sonraki Sayfa >