"Cafer Durmuş" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 172
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Allahın Sevdikleri, Sevmedikleri - Cafer Durmuş
Bu günkü okumalarımda Âl-i İmrân sûresinin 134. âyet-i kerîmesi var. Şöyle buyruluyor; “O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da ihsân edenleri sever.” .....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 010
İnnâ Lillâh Sekîneti - Cafer Durmuş
Bakara suresinde şöyle buyruluyor: “And olsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: “Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz” derler.” (Bakara suresi, 2/155-156).....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 028
Rabbimin Müşfik Sualleri - Cafer Durmuş
Bu günkü okumalarımda bir soru cümlesi beni alıp götürüyor; başka sorularla buluşturuyor. Şefkat ve merhametle örülen sualler etrafında düşünürken şuna inanıyorum ki, merhamet-i ilâhiye çepeçevre varlığımızı kuşatmıştır. Çünkü Cenâb-ı Mevlâ lütf u keremiyle bizlere hitap ediyor ve sarsıcı sorularla uyarıyor. Her şeyi Allah’ın verdiği ve O’nun id.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 028
İstikamet ve İnâyet - Cafer Durmuş
İsrâ suresinde Rasûlullah (s.a.v.)’e öğretilen bir dua cümlesi içimize doğduğu anda yolumuzu aydınlatıyor. Buyruluyor ki; “Ve şöyle niyaz et (Ey Muhammed aleyhisselam!): Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver!” (17/80) Allah Kelamı.....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 050
ÜMİTVAR OLMANIN ŞARTLARI - Cafer Durmuş
Zümer suresinde şöyle buyruluyor: “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (39/53) Ayet-i kerimenin manasını şöyle açabiliriz: “Ey nefisleri üzerine israfta bulunmuş ve birtakım günahları i.....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 024
Zirve Şahsiyetleri Örnek Almak - Cafer Durmuş
Kur’ân’da verilen misallerin önemini bildirmek üzere şöyle buyruluyor: «Hakikaten biz bu Kur’ân’da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.»1 buyruluyor. İnsanı iyi ve doğru olana sevk ederek yanlış ve kötü olandan sakındırmada misallerin ayrı bir yeri vardır. Özellikl.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 044
Îmân İkrarı ve İstiğfar - Cafer Durmuş
Bakara suresinin son iki ayetinde şöyle buyruluyor: “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. “Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sa.....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 018
Sözün Latîf Olsun - Cafer Durmuş
“Güzel söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç, Rabbinin izni ile her zaman yemişini verir. Allah, öğüt alsınlar diye insanlara böyle benzetmeler yapar” (İbrahim sûresi 14/24) Kelâm-ı İlâhî’nin gül kokulu ayetlerini okumak için huzura oturduğum bir saatte oradaki “söz/kavl” üzerine örülen incelikle.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 024
Kur'ân'ın Özeti Sayılan Âyet-i Kerîme - Cafer Durmuş
Her vesileyle kullarını hayra teşvik eden Rabbimiz, kullarına iyiliği öğretmek üzere şöyle buyuruyor: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmı.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 028
Müslüman Şahsiyetin Sosyal Portresi - Cafer Durmuş
Âl-i İmrân suresinde şöyle buyruluyor: “Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunan(muhsin)ları sever. Yine onlar.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 048
Bir Cümle İki Karakter - Cafer Durmuş
Kur’ân-ı Mücizü’l-Beyân’ın iki ayetinde az kelime ile çok şey ifade ediliyor. Buyruluyor ki; “And olsun ki, Musa’ya dokuz tane apaçık mucize verdik. İsrailoğullarına sor, Musa onlara geldiğinde, Firavun kendisine: “Ey Musa! Ben seni büyülenmiş sanıyorum” demişti. Musa da: “And olsun ki, bunları göklerin ve yerin Rabbinin açık belgeler .....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 050
Allah'ın Rahmetine Koşanlar - Cafer Durmuş
Âl-i İmrân suresinde şöyle buyruluyor: “Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki, bir.....
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 022
Yudum Yudum Esmâ-Yı Hüsnâ - Cafer Durmuş
Haşr suresinin son üç ayet-i kerimesi. Allah Teâlâ’nın en güzel isimlerinden bir demet. Sevabına inanarak okuyan mü’minler için hayırların anahtarı, şerlerin kilidi. “Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız” (Fatiha, 1/5) diye yalvardığımız Yüce Mevlâ’nın bazı esmâsının tâdâd olunduğu mübarek ayetler… Şimdi, dudaklarımda.....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 026
Allah’ı ve Ahireti Unutma - Cafer Durmuş
Erhamü’r-râhimîn olan Yüce Mevlâ şöyle buyruluyor: “Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna (oradaki hayata) gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı.” (Ankebût, 29/64) Dünya hayatının eğlence ve oyundan ibaret olduğu başka ayetler vesilesiyle de bizlere hatırlatılmakta; (Bkz; En’âm, 6/.....
2013 - Ekim, Sayı: 332, Sayfa: 024
Müjde Âyetlerinin Aydınlığı - Cafer Durmuş
İnsan, nefse zor ve ağır gelen salih amellere müjdelerle teşvik edilmeye âmâde, nefse câzip gelen kötülüklerden de inzâr edilerek sakındırılmaya teşnedir. Daha önce “İnzâr Gerçeği”ni yazmıştık. Şimdi, Kur’ân-ı Kerîm’deki bazı müjde ayetleriyle yüreğimizi serinletelim istiyoruz. “Allah Teâlâ beni zorba bir inatçı olarak göndermedi. Lâki.....
2013 - Eylül, Sayı: 331, Sayfa: 042
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...12 Sonraki Sayfa >