> Yazara Göre Listeleme > F > Fuat Akpınar > Zamane Kardeşim
Fuat Akpınar
Gösterilen makaleler: 1 ile 14 arası
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Zamane Kardeşim
Fuat Akpınar
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 039
Ne buyuruyor Allah (c.c.); bak, dikkat et, oku, anla ve düşün, hisse al Rabb’in Kitab-ı Kerim’inden,, Sünnet-i seniyyeyi, sakın yok sayma, ayırma, alemlere rahmet Habib-i Ekrem’i, Rahman’ın din-i mübin’inden, Nefsine esir, şeytana oyuncak, kullara kul olursun da, cehalet çukurunda kendini allame sanırsın, “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiya, 107) Buyurarak Rabb’imiz, O Rasül’ün şanını yüceltmiştir, Mü’minlere rahmetten istifadeler lütfetmiştir. “Rasul’e itaat eden Allah’a itaat emiş olur.” (en- Ni­sa, 80) Buyurarak Rabb’imiz, istemektedir itaat Ra­sül’üne, Rasul’e itaati, denk tutmuştur Zatına itaate. “Muhakkak ki sana bey’at edenler ancak Allah’a bey’at etmektedirler.” (el-Fetih, 10) Buyurarak Rabb’imiz, kulundan kat’i bey’at istemiş, Mü’minlerin Rasul’e bey’atını, Kendisine bey’at eylemiş. “Deki eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafur ve Rahim dir.” (Ali-imran, 31) Buyurarak Rabb’imiz, Rasul’üme tabi ol, şayet sevginde sadık isen, Uyarmış mü’minleri, Gafur ve Rahim benim, eğer affedilmek istersen. “Deki Allah’a ve Rasül’üne itaat edin! Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez.’’ (Ali-imran, 32) Buyurarak Rabb’imiz, uyarır mü’minleri, iman’ın özü, Allah ve Rasül’üne, itaattir, Aman sakın unutma, bu gerçekten yüz çeviren, Allah’ın sevmediği, kafirdir. “Ey iman edenler! Seslerinizi Nebi’nin sesinin üstüne yükseltmeyin! Peygamber’in huzurunda birbirinize karşı yüksek sesle konuştuğunuz gibi konuşmayın, yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.’’ (el–Hucurat, 2) “Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın!..” (en-Nur, 63) Buyurarak Rabb’imiz, uyarır bizleri, verir edeb dersleri, doğru bilgili Habib’i-Nebi’nin yanında, Bildim sanar, önüne geçer, yükselirse sesiniz, boşa gider amelleriniz bilmiş olun, olmazsınız farkında. “Rasülullahın yanında seslerini kısanlar varya, işte onlar, Allah’ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.” (el – Hucurat, 3) Buyurarak Rabb’imiz, gösteriyor bizlere takvanın bir yolunu Mağfiret ve mükafat vaadiyle müjdeliyor, yola giren kulunu. “…Eğer onlar, kendilerine zulmettikleri zaman Sana gelipte Allahtan mağfiret dileseler ve Rasül de onlar için mağfiret talebinde bulunsaydı, Allah’ı çok affedici ve merhametli bulurlardı.’’(en–Nisa, 64) Buyurarak Rabb’imiz, çağırır, Rasul’ün yoluna gelip, birlikte mağfiret talep etmeye, Lütuf ve kerem sahibidir, günahkar kullarına, çok afv ve merhametle muamele etmeye. “Andolsun ki sizden Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikredenler için Ra­sulullah’ta üsve-i hasene vardır.’’ (el-Ahzab, 21) Buyurarak Rabb’imiz, yol gösterir bizlere, ahiret gününde kavuşmak var Allah’a Muradınız çok zikretmekse Allah’ı, bakın önünüzdeki üsve-i hasene Rasulullah’a “…O’nun (Rasul’ün) emrine muhalif davrananlar, başlarına bir fitne (bela) gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azab isabet etmesinden sakınsınlar.” (en-Nur, 63) Buyurarak Rabb’imiz, korunun der mü’mine, büyük bela, musibet ve azabın isabetinden Zira bunlara muhatap olmak, emrine itaatsizliktir, yüz çevirmektir Rasulullah’ın sünnetinden “Hayır, Rabbine yemin olsunki aralarında çıkan herhangi bir anlaşmazlık hususunda Seni hakem kılıp sonar da verdiğin hükümden içlerinde hiç bir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.” (en-Nisa, 65) Buyurarak Rabb’imiz, anlaşmazlıklarınız olacaktır, çözümü sünnette arayın, yolunu gösterir, Rasul’üme tam teslim olmadıkça imandan nasip aramayın, diyerek adalet zirvesi O’nu gösterir. “Allah ve Rasulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azab hazırlamıştır.” (el-Ahzab, 57) Buyurarak Rabb’imiz, oynamayın aman ha! Kitap ve sünnetle, lanetlenmiş olursunuz. Rabbin vaad’i haktır, dünyada ve ukbada acıklı bir azapla karşılanmış bulunursunuz. “Rabbin sana mutlaka verecek, Sen de razı olacaksın!” (ed-Duha, 5) Buyurarak Rabb’imiz, Rasül’ünün şefaat hakkına ve Habibim iltifatına nail olduğunu duyurur Bütün bu izahlar umarım biiznillah doğrudur Rabbimiz, acizi de affedip huzuruna kabul buyurur. Ne buyuruyor Allah (c.c.); bak, dikkat et, oku, anla ve düşün, hisse al Rabb’in Kitab-ı Kerim’inden,, Sünnet-i seniyyeyi, sakın yok sayma, ayırma alemlere rahmet Habibi-ekremi, Rahman’ın din-i mübin’inden.