> Yazara Göre Listeleme > F > Fuat Akpınar > Yolculukta Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz 5
Fuat Akpınar
Gösterilen makaleler: 1 ile 14 arası
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Yolculukta Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz 5
Fuat Akpınar
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 053

Bizi insan olarak yaradan Yüce Kudret Allah (cc), nisyanda olabileceğimizi, lütfetmiş olduğu en güzide nimetlerden olan sağlık ve ömür sermayemizi acziyetimiz gereği hata ve kusurlarla heder edeceğimizi, nefsimizin ve şeytanın tuzaklarına kolayca aldanabileceğimizi, bu sebeple kibre kapılmadan ve şirk koşmadan mağfiret talebinde bulunmamız halinde çok bağışlayıcı, esirgeyici ve setredici EL-Gaffar (cc) ismi şerifinin muktezasıyla bizi kucaklayarak, hakiki affedenin o EL-Gaffar olan Allah (cc) olduğunu bilmek, önceliğimiz,

Safahatını saadet zannederek yanlışlar girdabında tutunacak dal arayan kaba, bencil şımarık ve haddi aşan nefsim, gel Peygamber-i Zişan (sav)’in Tebük seferi dönüşünde “küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz” hadis-i şerifini hatırla da, gecenin karanlığını sırdaş et, af ve mağfiret dilencisi olduğunu gönülden itiraf ile, yanan yüreğine tercüman olan seccadeni ıslatan gözyaşlarınla, vuslat arzusu secdelerinle EL-Gaffar olan Allah (cc)’a iltica et; diyebilme ve nefsini bu arzusuna ram edebilme erdemi ise inceliğimiz olmalıdır.

Yüceler yücesi, güç ve kuvvetin yegane sahibi ve mutlak galip gelecek olan Rabb’imiz Allah (cc); kulluklarını, unutarak, kendilerinde kuvvet ve kudret olduğu zannıyla firavunlaşan nefisleri ile mahlukata zulümde sınır tanımayan nice azılı şakileri, arsız, zalim ve sapık kavimleri dünyada helak ettiğini, ahirette de onlara ebedi kalacakları cehenneminde acıklı bir azap hazırladığını beyan eden El Kahhar olan Allah (cc)’ı bilmek önceliğimiz,

Şeriksiz bir iman, kusurlarla dolu olsa da cüz’i ancak ihlaslı amel ve acziyetimizin idraki içinde Rabb’e (cc) yöneliş ile; beden ve ruhlarımızın azılı saptırıcıları olan nefis ve şeytanın tuzaklarından, şerlilerin şerlerinden El Kahhar olan Allah (cc)’a iltica edip, kalbimizi nurundan müstefid kılarak kararan ruh ve ufuklarımızı aydınlatmasını isteyerek nefsimizin ıslahına gayret göstermek inceliğimiz olmalıdır.

Dünyada, insanlar arasında mü’min kafir ayrımı yapmadan bütün insanlara, havada, karada, denizde hatta bizim henüz bilmediğimiz varlıklar alemindeki tüm yarattığı mahlukatına en zaruri ihtiyaç duyduklarını daha kendilerini yaratmadan hazır eden, istemeden ve karşılıksız ihsan eden, istemesini bilene misliyle ikram eden El-Vehhab olan Allah (cc)’ı bilmek önceliğimiz,

Bizlere ikram ettiği sayısız nimetlerinin en küçüğü için nice ömürler ibadet ve taat üzere olsak dahi o nimetin karşılığı olamayacağı bilinciyle ‘Ey insan! İhsanı bol Rabb’ine karşı seni aldatan nedir?’ Rahmet uyarısını unutmadan hayırdan yana her türlü maddi ve manevi ihtiyaç ve arzularımızı başkasından değil yalnız El-Vehhab olan Allah (cc)’dan isteme şuurunda olmak ve isteklerimizi misliyle karşılayacak olana yaraşır şekilde naz ve niyazda bulunma edebini kuşanmak inceliğimiz olmalıdır.

‘Yiyiniz içiniz (temiz ve helal kıldıklarımızdan) ancak israf etmeyiniz’ emri ilahisi ile uyardığın, kainata bakıp hikmet devşirme nimetini ihsan ettiğin zübde-i alem olan insanın maddi ve manevi rızıklarını, diğer mahlukatına bedenlerinin ihtiyacı olan rızıklarını, zerrelerdeki sonsuz ilmi ile teşekkül ettirenin, emsalsiz fabrikalarla hazırlayıp, eşsiz lezzetleriyle, nadide ambalajlar içerisinde, adeta mest edercesine ikram edenin Er-Rezzak olan Allah (cc) olduğunu bilmek önceliğimiz,

Akıl sahiplerini muhatap alarak verdiği nimetleri saymakla bitiremeyeceğimizi ve onlardan elbette ve elbette hesaba çekileceğimizi bilmemiz hususunu haber veren Rabbimizin, rızkın aranmasını ve elde edildiğinde nasıl kullanılması gerektiğini de rahmeti gereği bizlere öğütleyen ve imtihan vesilesi kılan Er-Rezzak olan Allah (cc)’a layıkı veçhile teşekkür edebilmenin sırlarından nasibdar olabilme mesuliyeti ve gayreti ise inceliğimiz olmalıdır.

Not: Bu yazı Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin Gönül Bahçesinden ve Eserlerinden, Esma-i Hüsna (Vuslat Turabi)’dan istifade ile hazırlanmıştır.