> Yazara Göre Listeleme > F > Fuat Akpınar > Yolculukta ‘Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz’ 4
Fuat Akpınar
Gösterilen makaleler: 1 ile 14 arası
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Yolculukta ‘Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz’ 4
Fuat Akpınar
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 054

Yolumuz; ‘sadece şekil ve ilimden ibaret olmayıp Hakk (cc)’ın ahlakı ile ahlaklanma’ gayretinde olup yegane maksadımız ve matlubumuz olan Yüce Allah (cc)’a kul olarak kavuşabilme arzusudur.

Kullarına zulmetmekten beri, her kötülükten münezzeh, Rahman ve Rahim sıfatlarının yanında, akıl ve vehm ile kavranamayacak kadar büyüklük ve yücelik sahibi El-Mütekebbir (cc) olan yaradan Allah (cc)’ı bilmek önceliğimiz,

Baş gözlerimizle kudretinin eseri olan kainat kitabına bakıp, kalbimizle yüceliğini idrak ederek şeriksiz iman edip, yüceliğini; hasta, aç ve susuzların yanında bulunma sırrında gizlediğini bilerek, sahip olduklarımızla büyüklenmeden zor durumdakilere şefkat eli uzatıp El-Mütekebbir olan Allah (cc) karşısında yüzü secdelerde olan mütevazi bir kul olmak ise inceliğimiz olmalıdır.

Kusursuz işleyen zaman ve nizamı ile şahitlik eden kainat kitabı ve gönderdiği hakikatin temsilcileri olan peygamberlerinin beyanı ile; zerreden kürreye bütün kainatı yoktan var eden, yarattığı her şey ve hadiseyi en ince ayrıntıları ile bilen, El-Hâlık (cc)olan yaradan Allah (cc)’ı bilmek önceliğimiz,

Gönlü ötelere sevdalı mü’minler olarak bize lütfedilen akıl nimetini sonuna kadar kullanıp yere, göğe ve her ikisi arasında olanlara bakarak tefekkür edip, ilim ve hikmet devşirerek El-Hâlık (cc) olan yaradan Allah (cc)’ın mahlukatını onun için sevme ve onun nazarıyla yarattıklarına bakabilme hassasiyeti inceliğimiz olmalıdır ki;

Ey Hâlık-ı Zülcelal (cc): Senin sevgini, sevenlerinin sevgisini, hoşnut ve razı olacağın işler yapma sevgisini, bilhassa iman ve İslam gariplerinin hidayetlerine vesile olabilme gayretinin sevgisini, sana döneceğim günün sevgisini senden dileniyorum, diyebilelim.

Ey Kadir-i Mutlak olan Hâlık-ı Zülcelal (cc): Var ettiğin her zaman ve mekanda sevgiyle yaşayanlardan, etrafına sevgi sunabilenlerden, sevdiklerinle beraber olabilenlerden ve nihayet kullarının arasında ve katında sevgiyle yad edilenlerden olabilmeği senden niyaz edebilelim.

Yarattığı her varlığı örneği, eşi ve benzeri olmadan ilk ve kusursuz var eden, ahenk ve intizam lütfeden El-Bâri (cc) olan yüce Allah (cc)’ı bilmek öceliğimiz,

Lütuf ve keremiyle ihsan ettiği akıl nimeti sayesinde, ikramıyla müşerref olduğumuz beden ve ruh mükemmelliğimizi tefekkür edip, devasa bir fabrika gibi işleyen her bir zerremizin yaradanını zikrettiğinin farkında olarak, onların şükrünü El-Bâri (cc) olan yüce Allah (cc)’a arz edebileceğimiz şekilde eda etme niyet ve gayreti inceliğimiz olmalıdır.

İşte o zaman meccanen bize sunulan uzuvlarımız helal ile meşgul olup, nefsin arzusuna aldanıp harama meyletmezler. Örnek mi istersiniz! Gözlerin şükrü sevgi, tebessüm ve ibret nazarı ile bakmakla, dilin şükrü asla yalan söylemeden Hakk’ı hatırlatmak, her duyduğunu söylememek ve şefkat lisanı kullanarak kulları incitmeden gönül alıcı söz söylemekle, Ağzın şükrü harama kilit olup ancak ve ancak helal yemekle ifa edilebilir.

Tüm kainatı, içindekileri ile birlikte geçmişten geleceğe yarattıklarını ve yaratacak olduklarını, ezeli ilm-i ilahisi, kudreti ve hikmeti gereği farklı ve mütenasip şekillerde var edenin El-Musavvir (cc) olan yüce Allah (cc) olduğunu bilmek önceliğimiz,

Bu muhteşem sanatı, başta zübde-i alem olan, yaradanın kudretinden/ruhundan bir nefha taşıyan kendi bedenimizi, yer döşeğini ve gök kubbeyi, hayvanat ve nebatatı hayran hayran seyredip her şeyi ölçülü ve en güzel biçimde yaratan El-Musavvir (cc) olan yüce Allah (cc)’a güzel ameller sunabilme iştiyakı ve cehdinde olma gayreti ise inceliğimiz olmalıdır. Bunun başka bir ifadesi de; mahlukatı hor görmeme erdemine ulaşabilme cehdimiz olmalıdır.

Not: Bu yazı Muhterem Osman Nûri Topbaş Hoca­efen­di’nin Gönül Bahçesinden ve Eserlerinden, Esma-i Hüsna (Vuslat Turabi)’dan istifade ile hazırlanmıştır.