> Yazara Göre Listeleme > F > Fuat Akpınar > “Gönül Bahçesinden” idraklerimize ‘Yol ve Yolcu’
Fuat Akpınar
Gösterilen makaleler: 1 ile 14 arası
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

“Gönül Bahçesinden” idraklerimize ‘Yol ve Yolcu’
Fuat Akpınar
2013 - Ağustos, Sayı: 330, Sayfa: 038
hayatımızın her safhasına tatbik etme niyetinde olarak şahsımızda bir İslam kimliği sergileyebilme gayretinin adıdır hakiki yol.

İbadet, taat, ahlak ve muamelatta Peygamber Efendimiz as ile müşterek bir hayat tarzına erişebilmek için Efendimiz sav’in ruhaniyetinden hisse alabilmek ve ruhen onunla mecz olabilmektir, hakiki yol.

İhlas, istikamet, rıza ve teslimiyet ile sulhü olmayan manevi bir cenge girip, nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi ile güzel ahlak ve edebe ulaşma gayretidir hakiki yol.

Allah (c.c.) ile dostluk kurabilmek için aşk ile birleşen iman, vecd ile ifa edilen ibadet ve davranış güzelliğine bürünerek takvaya erebilme erdemidir, hakiki yol.

Şikayeti unutarak, hayatın iniş-çıkışları ve değişen şartlar karşısında muvazeneyi bozmadan istikamet üzere olup Allah (c.c.) dan razı olma sanatıdır hakiki yol. 

Haram ve helal sınırlarını hassasiyetle koruyarak Allah’ın (c.c.) emirlerine itaat eden, teslimiyet gösteren ve rıza halinde olan kalpler oluşturma çabasının adıdır hakiki yol.

İhsan şuuruna ermek için helal ve harama dikkat edip istiğfar, dua, zikir ve tesbihat’tan oluşan evrad-u ezkar’a ehemmiyet vererek ilahi muhabbete erme sanatıdır hakiki yol.

Güzel ahlaka erişebilme gayretiyle ruh olarak kendini ikmal eden mü’minin mahlukata şefkat ve merhametle yönelmesi ve onun eksiğini telafi etme yarışında bulunabilmesinin adıdır hakiki yol.

İstikamet üzere manevi hal sahibi Mürşid-i Kamil ile sohbet edip, ondan şahsiyet ve karakter transferi yaparak onun haliyle hallenmek ve ilahi feyz, rahmet ve sekinetin indiği ruhani meclisler oluşturma çabası göstererek Allah (c.c.) ile beraberliğin manevi hazzını tadabilme cehdinin adıdır hakiki yol.

Yaradan yüce Rabbimiz Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.) için; gündüz mahlukata şefkat ve merhametle hizmeti, manevi eğitiminin en önemli vasıtalarından biri bilerek, Hakk Teala’nın (c.c.) muhabbet ve merhamet meclisine dahil olabilmek için gecenin ihyası niyetini taşımaktır hakiki yol.

Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) rızasını umarak mahlukata hizmeti; onları incitmeden, an’ın kıymetini bilerek, ertelemeden ve bir teşekkür beklemeden basitten, azdan ve yapabileceğinden başlayarak yararlı olma gayretinin adıdır hakiki yol.

Seherlerin ilahi pencere olduğu idrakiyle geceye ve gecenin içinde olan ilahi sırlara vukufiyet, vahdet ve vuslat için, taklitten tahkiki imana yükselerek acziyetini anlayıp, benlikten geçip hiçliğe bürünerek, masivadan uzaklaşıp kaba ve hodgamlıktan naif ve zarif bir kul kimliği kazanma bilincidir hakiki yol.

Yolcu;

“Hiçlikten kısmeti çok olanın kulluktan nasibi boldur” şuuruna erme gayretinde olandır hakiki yolcu.

“Cenab-ı Hakk’a (c.c.) vuslat dilersen eğer, gönül deryasında yükü sevgi ve fedakarlık olan gemin olsun” diyebilendir hakiki yolcu.

“Kainata ibret gözüyle bakanlar hikmet okurlar, nasibi hikmet olanlar gönüllere rahmet olurlar” ufkunu arzulayandır hakiki yolcu.

“Kalbinde sevgi ve fedakarlık bineği bulunanların, Cenab-ı Hakk a (c.c.) vuslat yolculuğunda yakıtları zikir ve murakabedir” idrakine ermiş olandır hakiki yolcu.

“Gönül bahçesine kanaat ağacı dikenlerin, fanilerin elindeki geçici dünyalıklara ihtiyacı yoktur’’ sözünün aynası olandır hakiki yolcu.  

‘’İslam’ın onur ve izzetini taşıyan insan; Rahman’ın (c.c.) has kulu Habibullah as ve onun al-i ashabının ra izini sürerek, ‘onlar o mü’minlerdir ki…’ ilahi hitabına mazhar olmayı en büyük saadet bilir’’ düsturunu baş tacı edendir hakiki yolcu.

“Gönlünü bikeslere mekan kılanlar, cennet saraylarının paşası olurlar’’ sözünün inşacısıdır hakiki yolcu.

“Er kişi; insan doğmakla, ilahi ihsanın, lütuf ve bereketin farkında olup, ölürken de insan olabilme arzu ve gayretiyle, gönlünü mahlukatın istifade ettiği bir dergah haline getirendir” sırrından nasiplenen ve bugün Allah (c.c.) için ne yapacağım ajandası olan mü’mindir hakiki yolcu.

Not: Bu yazı Muhterem Osman Nurî Top­baş Hocaefendi’nin Gönül Bahçesinden ve Eserlerin­den istifade ile hazırlanmıştır.