"Fuat Akpınar" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 14
Gösterilen makaleler: 1 ile 14 arası
Yolcu Kardeşim - Fuat Akpınar
'>‘Mümin faydalı ilim isteyecek, arayacak’. Hakk yolu gösterir faydalı ilim, .....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 046
Yolcu Kardeşim; - Fuat Akpınar
Hiçlikten kısmetin çoksa, kulluktan bol nasibli olursun Arzun vuslat ise şayet, en kestirme, muhabbetle bulursun. Kainat’a  ibret  gözüyle bakarsan eğer, nice hikmet okursun, Nasibin hikmet olursa canım, garib gönüllere rahmet olursun. Gönül deryanda yüzen, sevgi ve fedekarl.....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 005
Zamane Kardeşim - Fuat Akpınar
Ne buyuruyor Allah (c.c.); bak, dikkat et, oku, anla ve düşün, hisse al Rabb’in Kitab-ı Kerim’inden,, Sünnet-i seniyyeyi, sakın yok sayma, ayırma, alemlere rahmet Habib-i Ekrem’i, Rahman’ın din-i mübin’inden, Nefsine esir, şeytana oyuncak, kullara kul olursun da, cehalet çukurunda .....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 039
Sultanım - Fuat Akpınar
Hakikat bağında, gonca gülleri Sen destele, ben dereyim sultanım. Vuslat için, sonsuzlukta sema’yı Sen hazırla ben döneyim sultanım. Alem için, Cemalullah nurları Sen seyreyle, ben yanayım sultanım. Habi.....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 040
Yolculukta 'Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz' -7 - Fuat Akpınar
Yolumuz; sınırlarını Kur’an ve Sünnet-i Seniy­ye’nin belirlediği ölçülere riayet ederek, misafir olarak gönderildiğimiz dünya hayatından istifade ile elde edilen, mal-mülk, evlatlar ve mevki-makam ile azgınlaşan nefsin ve sapmış şeytanın tuzağına düşüp, ben demekten benim demekten korunabilmek için, kul acziyeti ikliminde, yaratan Rabbimiz huzur.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 038
Yolculukta ‘Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz' 6 - Fuat Akpınar
Yolumuz; her hayırlı iş, söz, davranış ve kalbi yönelişe Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c.) ismi ile başlamayı, alemlerin Rabb’ı olan Allah’a (c.c.) hamd etmeyi, din gününün sahibinin de Rahman ve Rahim olan o Allah (c.c.) olduğunu bilmeyi, yalnızca O’na ibadet edilip yalnızca O’ndan yardım istenileceğini, doğru yola, kendilerine nimet verilen.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 038
Yolculukta Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz 5 - Fuat Akpınar
Bizi insan olarak yaradan Yüce Kudret Allah (cc), nisyanda olabileceğimizi, lütfetmiş olduğu en güzide nimetlerden olan sağlık ve ömür sermayemizi acziyetimiz gereği hata ve kusurlarla heder edeceğimizi, nefsimizin ve şeytanın tuzaklarına kolayca aldanabileceğimizi, bu sebeple kibre kapılmadan ve şirk koşmadan mağfiret talebinde bulunmamız halin.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 053
Yolculukta ‘Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz’ 4 - Fuat Akpınar
Yolumuz; ‘sadece şekil ve ilimden ibaret olmayıp Hakk (cc)’ın ahlakı ile ahlaklanma’ gayretinde olup yegane maksadımız ve matlubumuz olan Yüce Allah (cc)’a kul olarak kavuşabilme arzusudur. Kullarına zulmetmekten beri, her kötülükten münezzeh, Rahman ve Rahim sıfatlarının yanında, akıl ve vehm ile kavranamayacak kadar büyüklük ve yücel.....
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 054
Yolun Neresindeyiz Şimdi Ne Yapmalıyız? - Fuat Akpınar
Madem; Hayatımızın asıl gayesi sıhhat ve ömür nimetini meccanen ikram eden ölümü ve hayatı yaratan yüce ALLAH (cc)’a kulluk olmalıdır. Kul olmaktan maksat Cenab-ı Hakk’ın (cc) dostluk davetine icabet etmekse, Bu çağrıya şeksiz ve şüphesiz evet diyen, gerçek Hakk dostları peygamberler ve onlara tabi ola.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 044
Gönül Bahçesinden idraklerimize Yolculukta Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz - 3 - Fuat Akpınar
Yolumuz;      mülkünde ortağı olmayan,      mülkünde dolaşırken ve ikramlarından istifade ederken emniyet ve güven şemsiyesi ile sarmalayıp,      inanan kullarını korku ve endişelerden emin kılan,      yücelik ve cömertliği muktezasınca Mü’min ismi şerifini kendisine iman eden kullarına ikram .....
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 019
Yolculukta Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz-2 - Fuat Akpınar
Yolumuz; hakikat’in bizatihi kendisi olan ve kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, en doğruyu beyan etmiş olan, Rahman ve Rahim sıfatları ile merhameti mahlukatını kuşatan, en çok seven ve sevilmeye layık olan mülkün ve hesab gününün yegane sahibi Halık-ı Zülcelal velkemal Hazret-i Allah (c.c.)’ı kalb ile tanıyıp idrak ederek sırat-ı müstakim ü.....
2013 - Ekim, Sayı: 332, Sayfa: 026
Yolculukta Önceliklerimiz ve İnceliklerimiz-1 - Fuat Akpınar
Yolumuz; benlikten kurtulup hiçliğe bürünerek, Kur’an ve sünnet çerçevesinde itikad, ibadet, muamelat ve ukubatta zirve olan Peygamber efendimiz (s.a.v.)’e benzeyerek Allah’a (c.c.) kul olma yoludur, merasim yolu değildir. Peygamber efendimiz (s.a.v.)’e muhabbet Cenab-ı Hakk (c.c.)’a götüren en kestirme yoldur. Çünkü bu muhabbet yolund.....
2013 - Eylül, Sayı: 331, Sayfa: 018
“Gönül Bahçesinden” idraklerimize ‘Yol ve Yolcu’ - Fuat Akpınar
hayatımızın her safhasına tatbik etme niyetinde olarak şahsımızda bir İslam kimliği sergileyebilme gayretinin adıdır hakiki yol. İbadet, taat, ahlak ve muamelatta Peygamber Efendimiz as ile müşterek bir hayat tarzına erişebilmek için Efendimiz sav’in ruhaniyetinden hisse alabilmek ve ruhen onunla mecz olabilmektir, hakiki yol. .....
2013 - Ağustos, Sayı: 330, Sayfa: 038
Madem ki - Fuat Akpınar
Ey İnsan !Ey Müslüman ! Ey Mü’min ! Ey Kardeşim !!! Madem ki ;      Yaradan ben değilim öyle ise,            Kulluğumu itiraf ediyorum. Madem ki ;      Kul’um öyle ise,            Aczimi itiraf ediyorum. Madem ki ;      Aciz’im öyle ise,            Muhtaçlığımı itiraf ediyorum......
2013 - Temmuz, Sayı: 329, Sayfa: 005