"Semih Yolaçan" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 11
Gösterilen makaleler: 1 ile 11 arası
Hakkı Hak Batılı Batıl Görebilmek - Semih Yolaçan
İnsanoğlu, yaratılışından itibaren hak ve batılın mücadele ettiği dünya sahnesinde bir oyuncu konumunda olmuştur. Bu oyuncular, kendi iradeleri ile ya hak ya da batıl taraftarı rolünü seçerler ve seçtikleri rollerini kusursuz bir şekilde oynama gayreti içerisinde olurlar. Hakkın tarafında olan insanoğlunun göstermiş olduğu gayret elbette ki norm.....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 026
Allah'ın Âyetleri Karşısında Kör ve Sağır Kesilmemek - Semih Yolaçan
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerimi biz kullarına, hidayet rehberi ve sonsuz nimetlerin müjdecisi olarak takdim eder ve şöyle buyurur: “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” (İsra, 9) Ayrıca, “Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki .....
2013 - Mayıs, Sayı: 327, Sayfa: 018
Hayattaki Önceliklerimiz - Semih Yolaçan
Yüce Rabbimizin bizleri yokluk aleminden varlık sahnesine çıkarması, bunu da meccanen yani hiçbir bedel ödemeksizin bahşetmesi biz kullarına sunmuş olduğu en büyük nimetidir hiç şüphesiz. Bu nimete ahiretin tarlası gözü ile bakıldığında aynı zamanda en büyük sermayedir. Öyle bir sermaye ki hiçbir bedel ödenmeden elde edilmiş, şayet iyi tasarruft.....
2012 - Ekim, Sayı: 320, Sayfa: 022
Hayatın Anlamı - Semih Yolaçan
Hayatın anlamlı bir hale gelebilmesi varoluş sebebimizi anlamaya bağlıdır. Varoluş sebebi kavranmadığı takdirde hayat boş ve heba edilmiş bir sermayeden ibarettir. Sele kapılmış bir kütük gibi tehlikelere açık bir haldedir. Adeta pamuk ipliğine bağlıdır. Nerede ve ne zaman kopacağını kişinin inisiyatifinden çok zamanın getirdiği olaylar belirler.....
2012 - Haziran, Sayı: 316, Sayfa: 020
Merhamet Eğitimi - Semih Yolaçan
Sonsuz rahmeti ile insanoğlunu yoktan var eden Allah Teala, yine sonsuz merhameti ile bu aciz varlığı başıboş bırakmamıştır. Beşeri, dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak yegane yol olan sırat-ı müstakimi göstermiş ve bu yolda rehberlik edecek, örnek ve önder olacak rasül ve nebiler göndermiştir. Bununla birlikte, insanoğlu varlık sahn.....
2012 - Ocak, Sayı: 311, Sayfa: 022
Çocuklara Hayır Dua - Semih Yolaçan
İkram ve lütuf ne kadar büyük ise bunun şükrü de o derecede çok olmalıdır hiç şüphesiz. Bilindiği üzere şükür, Allah Teâlâ’nın verdiği nimeti yine O’nun yoluna sarf etmekle olur. O’nun yolunda infak ederek, verdiği mala, onun yolunda hizmete koşarak O’nun lütfu olan beden ve sağlığımıza şükrümüzü ifade ederiz. Allah Teâlâ’nın vermiş olduğu ilmi .....
2011 - Eylül, Sayı: 307, Sayfa: 060
En hayırlı iş: Kur’an’ı Öğrenmek ve Öğretmek - Semih Yolaçan
Hiç şüphe yok ki insanoğlu için şereflerin en yücesi, Allah ve Rasülünün çağrısına kulak vererek müslüman olmaktır. Nitekim Allah Rasülü -sallallahu aleyhi ve sellem-, Muaz bin Cebel (r.a.)’e: “– Sana tamamıyla işin aslını (başını, temelini) haber vereyim mi?” diye sorduktan sonra: “– İşin başı (aslı) İslam’dır” buyurm.....
2009 - Haziran, Sayı: 280, Sayfa: 042
Tatlı Dil, Güler Yüz - Semih Yolaçan
Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir1.” diyerek, olgun bir mümin prototipi çizer. Olgun bir müminin de karşısındaki insanları, ne davranışlarıyla ne de sözleriyle incitmeyeceğini belirtir. Bununla birlikte bizlere, tatlı dilli ve güler yüzlü olmanın, .....
2008 - Kasim, Sayı: 273, Sayfa: 038
Dünya Ahiret Dengisi Açısından... En Hayırlılık Ölçüsü - Semih Yolaçan
“Sizin En Hayırlınız Dünyası İçin Ahiretini, Ahireti İçin Dünyasını Terketmeyen Ve İnsanlara Yük Olmayandır” Allah Teala göndermiş olduğu son dini İslam’ı, hükmünü kıyamete kadar baki kalacak en mükemmel din kılmıştır.1 Bu en mükemmel dinin müntesipleri olan Muhammed ümmetinin de ifrat .....
2007 - Ekim, Sayı: 260, Sayfa: 042
Öncelikler - Semih Yolaçan
Yeryüzünde yaşayan insanların tümü de farklı farklı huy ve seciyelere sahiptir. İnsanların şahsiyet ve karakterlerinin şekillenmesinde en büyük rolü işte bu sahip olunan huy ve seciyeler oynar. Şekillenen bu karakterler sayesinde de insanoğlunun eğilimleri ve hayattaki öncelikleri ortaya çıkar. Bu öncelikler kimisinde dünyevi istek ve arzular ol.....
2006 - Kasim, Sayı: 249, Sayfa: 054
Bereketli Ömürler -Üç Alim- - Semih Yolaçan
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz c.c. : “Eğer şükrederseniz nimetimi ziyadeleştiririm, nankörlük ederseniz azabım pek çetindir”1 buyurarak nimete şükrün, nimetin artışına, nimeti hor kullanıp israf etmenin ise nimetin azalıp yok olmasına vesile ola.....
2006 - Eylul, Sayı: 247, Sayfa: 040