"Sezai Engin" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 8
Gösterilen makaleler: 1 ile 8 arası
İbrahimî Tevekkül - Sezai Engin
İtimat”, “güven” manalarına gelen “tevekkül” kelimesi İslam literatüründe “Allah’a güvenmek”, “Allah’tan gelene razı olmak”, “Allah’a teslim olmak” manalarında kullanılmaktadır. Tevekkül sahibi anlamına gelen “mütevekkil” sıfatı ile Allah Teâlâ’nın bütün peygamberlerini tavsîf etmek elbette ki mümkündür. Peygamberler ilâh.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 054
Bir Hadis Alimine Göre İslam'ın Özü - Sezai Engin
Ebû Dâvûd es-Sicistânî hicrî 202 yılında Sicistan’da doğup, 275 yılında Basra’da vefat etmiş, Yemen’in Ezd kabilesinden bir aileye mensubtur. İslamî literatürde Kütüb-i Sitte (altı kitap) adıyla bilinen hadis eserlerinden biri olan “Sünen-i Ebî Dâvûd” un müellifidir. Ebû Dâvûd “Sünen”de hadisleri fıkıh konularına göre tertîb etmiş ve eserinde ha.....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 038
Sen’i Hakem Kılmadıkça... - Sezai Engin
İslam dininin temel teşrî kaynakları hiç şüphesiz yüce Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnet-i seniyyesidir. Kur’an-ı Kerim’in haram ve helal kıldıkları noktasında ayetleri farklı yorumlamanın dışında genel olarak müşkil bir durum söz konusu değildir. Fakat tarihten günümüze Sünnet’in teşrideki yeri tartışıla gelmiştir. Bu tartışmalardan bazıları ço.....
2011 - Eylül, Sayı: 307, Sayfa: 028
Nebevi Hikmetin Aydınlığında - Sezai Engin
Toplumu meydana getiren insanlar arasında yayılması ve o toplumun fesadına sebep olması muhtemel davranış şekilleri, alışkanlıklar veya kötülükler vardır. Cahiliye dönemine sarf-ı nazar edildiğinde bu yayılmanın ve fesadın misalleri görülebilir. Bu aslında bir peygambere olan ihtiyacın da işaretleridir aslında. Ve bu işaretlere binaen .....
2011 - Nisan, Sayı: 302, Sayfa: 017
Sağlam Kulpa Tutunmak - Sezai Engin
Hayat bir yolculuktur. Çetrefilli bir yolculuk. Hayat sahibi insan ise bu yolculuğun kadim bir yolcusudur. Hz. Adem’le başlamıştır bu yolculuğa. İnsanı ya ebedi sürûra ya da ebedi hüsrana gark edecektir bu yolculuk. Bu yolculuğun kadim bir de tehlikesi mevcuttur. Daha seferin başında bu düşmanlığını aşikare ilan etmiş ve insanoğlunun “.....
2008 - Ekim, Sayı: 272, Sayfa: 049
Bir Medeniyetin Dirilişi - Sezai Engin
İnsanlık bir buhran içindeydi. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar, bazen aç kaldıklarında bu putları yiyorlardı. Kalpler her geçen gün biraz daha kararıyor, toplumda ahlaki çöküntü hızla büyüyor, örf, gelenek ve adetler yozlaşıyor, insanoğlu an be an uçurumun kenarına yaklaşıyordu. .....
2006 - Nisan, Sayı: 242, Sayfa: 018
İmanın Tadı - Sezai Engin
İman bir şeyin doğruluğunu kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Mü’min ise bu iki fiili gerçekleştirmiş kişidir. İslam literatüründe ise iman “Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna” inanmak.....
2006 - Subat, Sayı: 240, Sayfa: 047
Emaneti Yüklenmek - Sezai Engin
İnsan doğar, yaşar ve ölür… Ne kadar da basit anlatılıyor değil mi üç kelimeyle ya da fiille… Oysa ki hayata baktığınızda anlatılacak ya da yaşanmış, yaşanmak istenmiş ne çok şey vardır… Tabi ki bu noktada önemli olan “neyi” yaşadığımız değil “nasıl” yaşadığımızdır. Allah Teala bu düsturu .....
2005 - Aralik, Sayı: 238, Sayfa: 026