"Fatih Okumuş" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 13
Gösterilen makaleler: 1 ile 13 arası
Türk Tipi Laiklik - Fatih Okumuş
Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkisini geliştirdikçe Avrupa’da Türkiye’nin laikliğinin niteliği de daha sık ve derin sorgulanır hale geliyor. Türkiye’de İslam’ın konumu ve farklı yorumlarının yanısıra gayrimüslim azınlıkların problemleri de hem Avrupa medyasında hem akademyasında tartışılıyor. Tartışmanın ana eksenini Türkiye’de batılı anlamda b.....
2011 - Kasım, Sayı: 309, Sayfa: 057
Aşkın  Redifli Gazel - Fatih Okumuş
aşka tutulmuşsan bırak kendini çün sidretü’l-müntehâdır bidayeti aşkın teslim almak bu yolda teslim olmaktır bende-i şâd olmaktır siyaseti aşkın aşk âdemin miracı, firâk şehr-i ramazan vuslat iyd-i ekberdir: ziyafeti aşkın aşk oduna yanasın, .....
2009 - Kasim, Sayı: 285, Sayfa: 006
Mâhî - Fatih Okumuş
Biz ol mahîleriz ki derya içre olmasak da, deryayı içimizde taşırız Biz firavun sarayında Musalarız Biz kelimesiyiz Hakk’ın İsa gibi babasız, Âdem gibi anasız da doğarız Biz karada gemi yaparız Kuyuya atılsak Mısır’a sultan olup çıkarız Ateşe atılsak gülzara düşeriz Susarak ko.....
2008 - Agustos, Sayı: 270, Sayfa: 024
Na’t-ı Şerif - Fatih Okumuş
Hayrettin Karaman Hocam’a ithafen Sözler seni vasfetmekten âciz diller seni anlatırken lâl! Ey gönlümün müstesna gülü, bir kuru hurma dalını al bir çam kozalağını Allah’ın izniyle bülbüle dönüşsün nefesinle canlansın kelimeler sen kelimenin ruhu .....
2008 - Nisan, Sayı: 266, Sayfa: 013
Katrenin Rengi - Fatih Okumuş
bir ışık deryası, inci ırmağı altın gerdanlıklar yetmiyor kavuşturmaya bilinmez dehirlerdir bekleşen iki sevgiliyi mum alevinde sönüyor sevda Gül Baba gel deyince elinde mi .....
2008 - Mart, Sayı: 265, Sayfa: 059
Altını Ateşle Sınarlar - Fatih Okumuş
Altını ateşle sınarlar, insanı dostlarıyla… Atı, deveyi, eşeği yularla bağlarlar; yiğidi yârin zülfüyle… Misk şişesine benzeriz biz: kırılınca râyihamız yedi mahalleyi doldurur. Bize kötülük etseniz, biz onu iyilik sayarız. Âlemin Padişahı, bizim bu niyetimizi hakikate kalbederek ödüllendirir. Mahza lüft.....
2007 - Aralik, Sayı: 262, Sayfa: 058
Kalbi Günahkâr - Fatih Okumuş
Kim de şahitliği gizlerse, onun kalbi günahkârdır.” (Bakara: 283) “Agâh olun ki: gözler kör olmaz, fakat göğüslerin içindeki kalpler kör olur.” “Sonra kalpleri katılaştı. Öyle ki taş gibi oldu, hatta daha da katı… Çünkü nice taşlar vardır ki…” Kalp katıl.....
2006 - Kasim, Sayı: 249, Sayfa: 022
Tuz - Fatih Okumuş
Yetişme çağlarımızda, büyüklerimizden sık sık işittiğimiz bir söz vardı: “Et kokarsa tuzlarlar, ya tuz kokarsa?” Tuz nedir diye sormaya cür’et edemesek de açıklanırdı çoğu kez: “Ulemâ ve ümerâ.” Son yıllarda Türkiye’de, kimbilir belki de derin bir planın parçası olarak, tuzu kokutma yönünde bariz bir.....
2006 - Eylul, Sayı: 247, Sayfa: 022
Zikr - Fatih Okumuş
Kur’an-ı Kerim kendi kendisini “zikr” olarak tanımlar. Zikrin bir anlamı hatırlayış-hatırlatış, bir anlamı tekrar, bir anlamı da öğüttür. “İşte böyle sana gelip geçmişlerin haberlerinden kıssalar anlatıyoruz. Ve biz, sana katımızdan bir zikr vermişizdir.” (Taha, 20/99) .....
2006 - Agustos, Sayı: 246, Sayfa: 039
Hayâ Utanmak İmana Dâhil! - Fatih Okumuş
Utanması olmayanın imanı dahi yoktur. Var ise, yok hükmündedir. Bitkisel hayattaki insana benzer. Tıbben ölü değildir; ama hayat fonksiyonlarını icra etmemektedir. İnsanların görmediği, bilmediği, duymadığı yerde Allah’tan hicap duymak yüksek bir ahlâktır. İnsanlardan hicap duymak, sıkılmak dahi fazilettir. Yaratılmışlardan sıkıl.....
2005 - Kasim, Sayı: 237, Sayfa: 020
Niyet - Fatih Okumuş
Merhaba sevgili dost, Merhaba sevgili, Merhaba dost, Müşterisiz meta’ zayidir.” öyle değil mi? Ya aradığı meta’ı bulamayan müşterinin hali nicedir? “Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil” öyle değil mi? Ya ehl-i dil birbirinin dilini bilmemek nedir? Dil öğrenmek zor iş. İnsan bir dil.....
2005 - Ekim, Sayı: 236, Sayfa: 025
Nifak - Fatih Okumuş
Dün geceki sohbette dostlardan biri dedi ki: Ey mana ikliminin padişahı, ey gönülleri okşayan tatlı sözlerin sahibi benim nefsim de münafıklarınki gibi namaza tembellik ediyor. Yoksa ben de münafık mı oldum? Dedim ki: Ey nefsini Hak yoluna adamış can! Bu söylediklerim ya ayet ya da hadistir. İkisinden biri değilse g.....
2005 - Eylul, Sayı: 235, Sayfa: 018
Tâcir - Fatih Okumuş
Tezgâhına değerli kumaşları koyup satışa çıkarmışsın. Oysa senin üstün başın dağınık. Senin giysilerini Rotterdam’ın jönkleri sokakta bulsalar alıp giymezler. Onlar evsiz barksızdır, bir günlük yiyecekleri bile yoktur; ama senin fakirlik korkun onları geçmiştir. Onlar sarhoşturlar. Çektikleri afyonun etkisiyle sermest gezerler. Yine de sen.....
2005 - Agustos, Sayı: 234, Sayfa: 044