"Rabia Christine Brodbeck" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 44
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Mirac Teslim Oluşun Sembolüdür - Rabia Christine Brodbeck
Şu sonuca vardım ki, Müslümanları namaz kılıp kılmamalarıyla değerlendiremeyiz. Asıl mesele, Mirac’ın ve bu ibadetin mânâsını anlamakta. Mirac’ı anlamadıkça ne Hz. Muhammed’i (s.a.v.) ne de İslam dinini anlayabiliriz. Esasen, mesele Müslümanların namaz kılıp kılmamaları değil, asıl mesele, namazı kalpleriyle kılıp kılmamalarıdır. Temel soru şu.....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 024
Ağlayabilseydiniz Anlayabilirdiniz - Rabia Christine Brodbeck
Kulak ve gönül ver ve ağla! İkra (oku) ve dinle ve ağla! Anla ve düşün ve ağla! Ben varlık çölünden sabahlara kadar ağlayan ve yatağı bile gözyaşı seline dönen Peygamber Efendimizin dinine geldim. Biz, en derin acının dinine (Taif şehrine) aitiz. En yüksek derecede yakınlığa (Mirac’a) aitiz. Bu en derin v.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 014
Oruç Gönül ile Tutulur - Rabia Christine Brodbeck
Ümmet-i Muhammed, şu ilâhi nimetler hazinesinin kemâline mazhar olmuştur: En yüksek seviyede dinamizm arzeden “Sünnet-i Resûlullah”a mazhar olmuştur. En büyük hazine olarak; “Ahlâk-ı Muhammedî”ye mazhar olmuştur. Sırât-ı Müstakîm, “Dosdoğru Yol” ile gelen en yüksek kemâle mazhar olmuştur. Kulluğun kemâli olan .....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 007
Hayat Dindir Din Hayattır - Rabia Christine Brodbeck
Hz. Ömer, Hz. Muhammed (s.a.)’in peygamberliğini izhar ettiğini duyduğu zaman, büyük bir öfkeyle onu öldürmek için doğru Efendimize gider. O’nun huzuruna vardığı zaman her şey bir anda değişti! İradesi felç oldu! Düşünceleri felç oldu! Bedeni felç oldu! Niyeti, felç oldu! Nasıl? Peygamber Efendimizin nurunu müşahede etti! Orada hiç bir.....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 013
Benlik Virüsü ve Çaresi - Rabia Christine Brodbeck
Edebi olmayan kimse Tanrı’nın lûtfundan mahrumdur Bugün yaşadığımız senaryolara karşı Hz. Mevlana’nın muhteşem bir öğüdü var; “Tanrı’dan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Tanrı’nın lûtfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur. İçine kasav.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 008
Nefisden infak ahlakı - Rabia Christine Brodbeck
Teslimiyet Sevgisi ve İnfak Sevgisi Ayrı Değildir Efendimiz’in ahlâkı öyleydi ki O (sav) bu dünyadaki her şeyi ilâhî bir aşkın yansımaları olduğu için sevmiştir. Aşkın nihaî hakikati Efendimiz (sav) tarafından yaşanmıştır ve bu hakikat şu hadîs-i şerîfte ifade edilmektedir: “Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi; kadın, güzel koku v.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 017
İbadetin İç Zenginliğinden Nasip Almak - Rabia Christine Brodbeck
Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyayı mübarek cismânî bedeniyle teşrif buyurmasıyla velâyet, âşıklık, ilâhî merhametin hakikati ve ilâhî kurbiyetin hakikatinin kemâli zuhura gelmiştir. A. Yusuf Ali Kur’an-ı Kerim tefsirinde şöyle bir izahta bulunur: “İslam nuru imkan dairesindeki en büyük nimettir, eğer anlayabilsek, onunla gurur duyarız.” “Ona deği.....
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 013
Zamanımıza Cevap; Ümmeti Muhammed Olmaktır! - Rabia Christine Brodbeck
Mübarek Ramazan ayı bitti ve onbir ay süren gönül orucu başladı. Gönül orucunu hiç bozmayalım! Mübarek Ramazan Ümmeti ayı bitti. İnsan olduk mu? Ümmet olduk mu? İnsan olmadan ümmet olamayız, ümmet olmadan insan da olamayız. Ferdiyetçiliğimizi bir kenara bırakıp hepimiz Ümmet-i Muhammed potasında eridik mi? Bir aile, bir beden, bir vücud, yekvücu.....
2013 - Ekim, Sayı: 332, Sayfa: 020
İtikâftaki Sır - Rabia Christine Brodbeck
Mübarek Ramazan ayının zirvesi olan son on gün itikâf zamanıdır. Allah oruçlu müminlere oruçlarını taçlandırma, manevî arınmalarını, af ve mağfiret yakarışlarını tamamlama, Kur’an hatimlerini bitirme imkânı sunar. Mümin, âlemlerin Rabbine münacatının zirvesine ulaştığı manevî Arafat’a varır. Ayrıca, Kur’an-ı Kerîm’in de son on günde indirildiği .....
2013 - Ağustos, Sayı: 330, Sayfa: 013
Ramazan ve Tevbe - Rabia Christine Brodbeck
Ramazan ayında tevbe kapıları sonuna kadar açıktır ve Allah’ın lütfu ve rahmeti kesintisiz akar. Rahman ve Rahim olan Rab’lerinden Muhammed ümmetine gelen ilahi armağanların içinde “ayların sultanı”, nurlu ay Ramazan’dan daha kutsalı yoktur. Mübarek Ramazan ayında İslam dininin güzelliğini ve mükemmeliyetini kutlarız. Bu kutlu a.....
2013 - Temmuz, Sayı: 329, Sayfa: 010
İbadetler Pür-Rahmet - Rabia Christine Brodbeck
Dinin beş direği Yaratıcımızdan insanlığa O’nun cemalini ve kemalini tecrübe etmeleri için bahşedilmiştir. İlahî hükümler ümmet-i Muhammed’in fertleri için bir mirac ve işraktir. Çünkü bu hükümler Allah’ın nuruyla donanmıştır. İlahî emirlerin aynı ezelî cevherden kaynaklandığını görüyoruz, zira onlar Allah’ın arzusudur ve Habibullah tarafından i.....
2013 - Haziran, Sayı: 328, Sayfa: 018
Rasulullah Efendimizle Hukukumuz: Nasıl Sevebilir Nasıl Ulaşabiliriz? - Rabia Christine Brodbeck
Peygamber Efendimizi nasıl sevebiliriz ve nasıl ulaşabiliriz? Peygamber Efendimizi en çok onun yapmayı sevdiklerini yaparak sevebiliriz. Namaz ibadetine çok önem vermeden Peygamber Efendimize ulaşılmaz! Bu dünyadan Mevla’nın yanına ayrılırken, Efendimiz (s.a.v) şunları söylemiştir: “Allah, Allah, Allah! Namaza ve sa.....
2013 - Nisan, Sayı: 326, Sayfa: 016
Kalbnâme - Rabia Christine Brodbeck
İnsanın sadrındaki en kıymetli hazine kalptir. Kalp, Allah’ın en kıymetli mahlukudur. Kalp, hakikatin mekânıdır. Kalp, insanın aslî şuur merkezi, mânevî hakikatidir. Doğrudan Allah ile bağlantılıdır. Orası, O’nun Varlığının makamıdır. O’nun tecellîgâhıdır. Allah Teâlâ, kalbi en yüce mahlûku olarak tasarlamıştır. “Yere göğe sığmadım, ama mümin.....
2013 - Şubat, Sayı: 324, Sayfa: 026
Sevgi Dinini Yaşamak - Rabia Christine Brodbeck
Kur’ân’da; “(Habîbim!) De ki: “(Ben) sizden buna (size olan teblîğ vazîfeme) karşı, akrabâlıkta (âl-i beytime) muhabbetten başka bir ecir istemiyorum!” (Şûrâ Sûresi, 23) İslam dini Hz. Muhammed’e büyük muhabbet duyan ilk müminler sayesinde tüm dünyaya yayıldı. Yani Ehl-i beyt ve ashab-ı kiram sevgi dininin d.....
2012 - Aralık, Sayı: 322, Sayfa: 010
İbadetler Birbirinin Kardeşidir - Rabia Christine Brodbeck
Her müminin dengeye ihtiyacı vardır; bir kanatta ibadet, diğer kanatta güzel ahlâk ve güzel davranışlar olmalıdır. Hayat şeklimiz ibadet şeklimiz; ibadet şeklimiz de hayat şeklimizdir. Niyetimiz, arzularımız, hedefimiz ibadetimizin kalitesini ve imanımızın derecesini belirler. Dinî vecibeleri yerine getirirken aynı zamanda manaları üzerinde de t.....
2012 - Kasım, Sayı: 321, Sayfa: 008
1 2 3 Sonraki Sayfa >