> Köşeler > Kişisel Gelişim > İletişim Kazası ve Kazadan Korunma Yolları
Kişisel Gelişim
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

İletişim Kazası ve Kazadan Korunma Yolları
Fahri Sarrafoğlu
2002 - Aralik, Sayı: 202, Sayfa: 049

İletişim; Düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir. Başka bir tanıma göre; bizim başkalarını başkalarının da bizi anlaması süreci olarak tanımlanmaktadır. Doğan Cüceloğlu ise; İletişim “iki birim arasında bir biriyle ilişkili mesaj alışverişidir” şeklinde açıklamıştır. Birbiriyle ilişkilerde zaman zaman karşı taraf gönderilen mesajı algılayamazsa veya kendi algıladığı gibi mesaj gönderirse o zaman İLETİŞİM KAZASININ sinyalleri de çalmaya başlar.

Küçük bir örnek: Askerde komutan yaz günü olduğu için misafirlerine ikramda bulunmak üzere emir erine şöyle der; “ bize iki tane fruko getir!”. Asker gider fakat aradan tam 1 saat geçtikten sonra kan ter içinde gelir. Kucağında da bir KRİKO vardır. Komutanım der, “kademeye gittim iki tane kriko istedim ama ancak bir tane bulabildim!”. İletişim kazasına küçük bir örnekti bu anlattığımız. 

İletişim sadece insana özgü bir olay değildir. İnsan, jest ve mimikleri kullanan gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanı sıra dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. 

1. İletişim kişiye değil, kişiyle yapılır. Yani karşılıklıdır.

2. İletişim bilgi değildir. İletişim bir harekettir.

3. İletişim tekrarlanamaz, aynı kelimeleri karşınızdaki anlamazsa bir daha aynı heyecanla söylemeniz mümkün değildir. Onun için iletişimi baştan düzgün kurmalıyız.

İyi bir iletişim için yapılan konuşma :

- İnsanın konuşma yapmak üzere hazırlandığı konuşma DEĞİLDİR

- İnsanın yaptığı konuşma DEĞİLDİR

- İnsanın konuşma yaptıktan sonra yerine oturduğu tüh şunları da söyleseydim dediği konuşma DEĞİLDİR.

İyi Bir Konuşma Dinleyicinin Anladığı Konuşmadır.

İletişimi Kolaylaştıran Kurallar:

1. İnsanları tenkit etmeyin(Yapılacaksa yapıcı tenkit edin)

2. İnsanları takdir ediniz. Onların içindeki kabiliyetleri ortaya çıkarıcı çalışma yapınız.

Bir gemide isyan çıkar tüm tayfalar görev dağılımı yapar ve kaptanı esir almaya bir tayfa gider. Tayfa daha kapıdan girer girmez kaptan ona konuşma fırsatı vermez ve “Hah. Ben de seni bekliyordum al şu silahı ve sen kapıda dur ben de öbür tarafta bekleyeceğim. İkimiz birlikte olursa bizi kimse yenemez!” der, ona güvendiğini hissettirir. Tayfa durumun bu hale geldiğini görünce eline silahı alır ve derhal dışarı çıkar arkadaşlarına durumun değiştiğini kendisinin kaptanın tarafında olduğunu söyler.  İsyan da böylece başlamadan bitmiş olur. Çünkü kaptan ince bir taktikle ona güvendiğini, o olmazsa gemide isyanın bastırılamayacağını hissettirmiştir.

3. Karşınızdakinde arzu uyandırınız.

Çocuk 6 yaşında olmasına rağmen hala altını ıslatıyordu. Son çare psikolağa gidildi ve psikolog çocukla bir müddet konuştuktan sonra çareyi açıkladı.. Çocuğa yeni bir yatak alınacak, yatağı kendisi beğenecek ve anne-baba kesinlikle hiçbir şeyine karışmayacaktı. Sonunda çocuk kendi istediği yatağı aldı ve altını ıslatmayı bıraktı. Neden? Çünkü bugüne kadar her şey kendisine iyi olduğu düşünülerek alınıyordu. Fakat bu sefer kendisi beğenmiş, kendi yatağı olmuştu, kendisinde arzu uyandırılmıştı.

Ve Olmazsa Olmaz Kurallar:

1. Konuşurken mutlaka o kişi veya kişilere ismiyle hitap edilmelidir. Bir insanın dünyada en hoşuna giden şey kendi ismi olduğunu unutmayın.

2. Konuşurken başkaları ile samimi olarak (yapmacık değil) ilgileniniz.

3. Mutlaka gülümseyiniz (sırıtma değil...)

4. İyi bir dinleyici olunuz.

5. Karşınızdakinin ilgilendiği konulardan söz ediniz.

İletişim uzmanı Ali Saydam, İletişim kazalarının trafik kazalarından hiç farkı olmadığını ifade ederek en son yaşadığımız MGK’da Anayasa kitapçığını fırlatma olayının bir iletişim kazası olduğunu söylüyor.  Trafik kazaları cahillikten oluyor. Kurallara uymamaktan oluyor. Cahil cesareti denilebilecek kendine aşırı güvenden, alkollü araç kullanmaktan oluyor. İletişim kazaları da buna benzer.

Özellikle iletişim kazasını engellemenin en tipik yolu ağızdan çıkanı kulağın duymasıdır. Yani önce beyin harekete geçmeli, sonra ağız harekete geçmelidir. Aile içi sorunların yüzde 99,9'u iletişim kazasından kaynaklanmaktadır. İletişim kazası, sorunu çözme şansını engellemektedir.

 İşyerlerinde, okulda, sokakta, toplantılarda vb. bir çok yerde  aynı sorunla yani “iletişim kazaları”yla  sık karşılaşmaktayız.

Kazaları engellemek için seçilmiş davranış sergilemek gerekir, herhangi bir şey söylemeden önce, yerini, zamanını ve ne söyleyeceğini seçmek gerekir.

İletişim kazasız günler dileği ile... n